Τα ιατρεία του ΩΡΛ Κωνσταντίνου Γ. Ευαγγελόπουλου είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία για τη βέλτιστη παροχή των ιατρικών υπηρεσιών ΩΡΛ. Στη συνεχεία μπορείτε να δείτε ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τα ιατρεία.

Ιατρείο στη Φιλιππούπολη Λάρισας

Ιατρείο στην Αγιά Λάρισας

Close Menu