Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες του ιατρείου στην Αγιά Λάρισας. Απευθυνθείτε στον ΩΡΛ Κωνσταντίνου Γ. Ευαγγελόπουλου για έγκαιρη αντιμετώπιση παθήσεων.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Τονικό ακουόγραμμα σε ενήλικες και παιδιά (δυνατή και η κατ’οίκον εξέταση με φορητό ακοογράφο)
 • Παιχνιδοακουομετρία
 • Τυμπανόγραμμα και ηχητικά αντανακλαστικά
 • Εκτίμηση ιλίγγου
 • Χειρισμοί αντιμετώπισης ιλίγγου θέσεως
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση εμβοών
 • Εξέταση του αυτιού με μικροσκόπιο
 • Ενδοσκόπηση ρινός – ρινοφάρυγγα με εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια
 • Ενδοσκόπηση παιδιών για παρουσία υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Εκτίμηση αλλεργικής ρινίτιδας
 • Αντιμετώπιση επεισοδίων ρινορραγίας
 • Ενδοσκόπηση φάρυγγα και λάρυγγα
 • Video-καταγραφή της ενδοσκόπησης

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Τοπική αναισθησία:

 • Μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού στο ιατρείο (ενήλικες)
 • Βιοψίες ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα και γλώσσας στο ιατρείο
 • Αφαίρεση σπίλων κεφαλής και τραχήλου
 • Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών με ραδιοσυχνότητες στο ιατρείο
 • Διατομή σταφυλής και σκλήρυνση υπερώας

Γενική αναισθησία:

 • Μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Ευθειασμός – πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών
 • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός FESS (πολύποδες, χρόνια ρινοκολπίτιδα)
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση (κομβία, πολύποδες, βιοψία από εξεργασίες υποφάρυγγα – λάρυγγα)
 • Ρινοπλαστική
 • Πλαστική αφεστώτων ώτων (πεταχτά αυτιά)
 • Χειρουργική θυρεοειδούς αδένα
 • Χειρουργική σιελογόνων αδένων
 • Τραχειοτομή
Close Menu